Pjenići


EMULIN FO-200

Pjenić blagog baktericidnog djelovanja s primjenom pri čišćenju naftnih i plinskih bušotina i opreme nakon stimulacijskih radova.

Smjesa polietoksilata

EMULIN 300

Emulgator, primjenjuje se pri čišćenju i izbacivanju vode iz naftnih  bušotina.

Smjesa polietoksilata

Dodatne informacije