Deprafinatori


 

ANTIPAR K-23

Deparafinator sa izrazitim solventnim, dispergatorskim i emulzijskim svojstvima.

Smjesa tenzida i aromatskog otapala.

Dodatne informacije