Deemulgatori


za desalinaciju i odvodnju nafte

ANTIMULIN D-540

Aditiv u stimulacijskim obradama naftnog sloja, tenzid sa dobrim namakanjem stijena vapnenca i pješčenjaka.

Dodatne informacije