O nekretninama

U odjelu nekretnina pružamo uslugu najma poslovnih i skadišnih prostora na lokaciji Chromosov toranj i Radnička cesta 173, a naši odnosi s klijentima su proaktivni i zasnovani na odnosu korektnosti. U poslovanju sa našim kako budućim tako i postojećim najmoprimcima nastojimo primjenjivati najviši standard kvalitete. Dokumentacija nekretnina koje iznajmljujemo nemaju nikakve sporove ili zapreke u vlasničkom dijelu. Osigurani smo od eventualnih nastalih štetnih događaja. Mi brinemo , Vi se samo trebate odlučiti.